Notícia

Data
2019-11-06 09:38:00  
Titol
Assemblea General Ordinària 2019  
Descripcio

Benvolguts Socis/es,

 

El Club Futbol Begues es posa en contacte amb vostè per

convocar-lo/la a la propera Assemblea General Ordinària del CF

BEGUES, que tindrà lloc el proper dia Divendres 08 de

Novembre a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20:00

hores en segona convocatòria, a la Sala Anexa del Bar del

Complex Esportiu Municipal Begues, amb el següent ordre del

dia:

1.- Lectura i aprovació de l´acte anterior, si s`escau.

2.- Memòria Esportiva i Social Temporada 2018-2019.

3.- Estat de Comptes Temporada 2018-2019.

4.- Renovació Junta 2019-2023, si s`escau.

5.- Pressupost Temporada 2019-2020.

6.- Precs i preguntes

 

El President

 

José Claudio Niño Duarte

Begues, a 14 de Octubre, 2019

 

FUNDAT L’ANY 1924

 

WWW.CFBEGUES.COM

En cas de no poder assistir-hi, pot delegar el seu vot en una altra

persona, mitjançant la signatura de l’autorització adjunta.

 

Jo, el Sr./Sra.............................................................................,

com a soci/a número................, autoritzo el

Sr./Sra........................................................................, amb número

de soci/a..........................., perquè em representi a l’assemblea a

què fa esment la present convocatòria.

 

Signatura

 
Noticia
Aquesta notícia ha estat llegida 110 vegades.